Udgiftsopfølgning

Alle ministerier skal kvartalsvist aflevere en udgiftsopfølgning til Finansministeriet. Udgiftsopfølgningerne udgør bidrag til den samlede forudgående udgiftskontrol, der følger af budgetloven. Der er krav om udarbejdelse af prognose for resten af årets forbrug samt udarbejdelse af afvigelsesforklaringer af væsentlige afvigelser i udgiftsopfølgningerne. Moderniseringsstyrelsen understøtter ministeriernes udgiftsopfølgning.

Den kvartalsvise udgiftsopfølgning

Alle ministerier skal kvartalsvist udarbejde en udgiftsopfølgning, der følger op på forbruget i det forgangne kvartal og gennem en ny prognose for resten af året, giver indikationer på, hvor årsresultatet lander. Kravene til udgiftsopfølgningen følger af Cirkulæret om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning og budgetloven.

Udgiftsopfølgningerne tager udgangspunkt i grundbudgetterne, som inden årets begyndelse skal udarbejdes for alle hovedkonti på finansloven, der er omfattet af cirkulæret. Læs mere om grundbudgetterne ved at klikke på menupunktet til venstre.

Via menuen til venstre kan du klikke dig videre til beskrivelser af prognoser og afvigelsesforklaringer og læse mere om Moderniseringsstyrelsens understøttelse af ministeriernes arbejde med udgiftsopfølgningen.