Nyt om implementeringen

Denne side vil løbende blive opdateret med nyt om implementeringen af generelle fællesomkostninger og sammenhængende styring.

Generelle fællesomkostninger eller ej?

Kontor for økonomistyring i den offentlige sektor har udarbejdet en liste, der uddyber definitionen af generelle fællesomkostninger med udvalgte udgiftstyper.

Find listen her (pdf) (Pr. 5. maj 2016)

På baggrund af en række henvendelser fra departementer har Kontor for økonomistyring i den offentlige sektor udarbejdet et notat, som oplister en række typiske opgaver, der udføres i et departement, samt hvorvidt de indplaceres som generelle fællesomkostninger eller kerneopgaver. Notatet uddyber således definitionen af generelle fællesomkostninger, hvad angår departementer.

Find notatet her (pdf) (Pr. 21. september 2015)

Systemoprettelse af Fl-formål i LDV

I uge 5 begynder oprettelsen af Fl-formål i jeres LDV.  Opgaven vil blive løst i perioden fra uge 5 til medio marts.

Implementeringen i de enkelte LDV’er vil ske med udgangspunkt i de faktaark, I har indleveret. Alle ændringer til jeres LDV, som I har indsat i dette ark, vil således blive udført. Hvis I – i jeres faktaark – ikke har indmeldt ønske om oprettelser i LDV, vil der ikke blive foretaget nogen ændringer. 

Under implementeringen, vil I kunne opleve periodisk utilgængelighed. Vi forventer – afhængig af afviklingstiden for de standard data-opdateringsjob, der er knyttet til jeres LDV – en nedetid på ca. en dag.

Forud for opdateringen vil I modtage en mail om, at implementeringen påbegyndes. Når implementeringsaktiviteter og efterfølgende kontroller er tilendebragt, vil I modtage slutmeldingsmail herom.

Bemærk: Ovenstående vedrører kun statslige institutioner, som med udgangen af 2015, har implementeret den nye dimension "Fl-formål" i regnskaberne.

Systemunderstøttelse af Fl-formål i RejsUd

Der har vist sig udfordringer med oprettelsen af Fl-formål i RejsUd, da leverandøren af ressourcemæssige årsager ikke har været i stand til at løfte denne opgave. Vi er i tæt dialog med leverandøren om løsning af opgaven, herunder at få opstillet en tidsplan.

Det er desværre endnu ikke muligt at sige, hvornår systemoprettelsen vil være på plads, men I vil få besked herom snarest.

Indtil Fl-formål optræder i RejsUd, må konteringen i RejsUd og den efterfølgende bogføring af poster i Navision Stat, derfor ske uden Fl-formål. De samlede omkostninger skal imidlertid stadig fordeles på Fl-formål. Det vil derfor være nødvendigt, at ompostere posterne fra RejsUd, som er blevet bogført uden værdi i Fl-formål.

Der er ikke krav til, hvordan I skal foretage omposteringen. Det kan fx gøres løbende, eller det kan gøres efter systemoprettelserne er udført i RejsUd.

Du kan her læse mere om løsninger til ompostering af poster fra RejsUd (pdf).

Bemærk: Kravet om registrering på Fl-formål gælder alle statslige institutioner (med undtagelse af selvejende institutioner) for bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed.

Fordelingsmodeller og fravær

I forbindelse med implementeringen af gennemsigtighed i fællesomkostninger har der været drøftelser om placeringen af langtidssygdom og barsel. Moderniseringsstyrelsen har i forlængelse heraf udarbejdet et notat, der præciserer reglerne for håndtering af fravær.
 
Læs notatet om håndtering af fravær (pdf) (Pr. 12. oktober 2015)
 

Håndtering af TF, GF og IV

Mange statslige institutioner har områder, som er tilskudsfinansierede, gebyrfinansierede eller indtægtsdækkede. Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en introduktion til, hvordan kravet om gennemsigtighed i fællesomkostningerne kan håndteres på disse områder.
 
 

Skabelon til systemimplementering for Navision-brugere

Der er udarbejdet en skabelon for bestilling af systemimplementering for Navision-brugere. Departementerne er ansvarlige for at koordinere besvarelsen for det samlede ministerområde. Der er deadline for indsendelse fredag den 23. oktober.
 
Find skabelonen til systemimplementering her. (xlsx) (Pr. 24. september 2015) 
 

Oplæg

Her finder du oplæg fra god-morgen/gå-hjem-møder, der afholdes i forbindelse med implementeringen af sammenhængende styring og nye krav til regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger.