Redskaber

Denne side indeholder redskaber til brug for grundbudgetter samt de kvartalsvise udgiftsopfølgninger i staten. Redskaberne er opdelt i en systemvejledning, skabeloner til udgiftsopfølgning og Excel-redskaber

Systemvejledning

Vejledning til en systemunderstøttet udgiftsopfølgning beskriver systemunderstøttelsen af udgiftsopfølgninger, herunder indlæsning i SKS, rapportudtræk og konvertering samt udarbejdelsen af tabeller og kommentarbokse vedr. afvigelser. Endelig beskrives systemunderstøttelsen af den enkelte tabel, figur og boks. 

Vejledning til en systemunderstøttet udgiftsopfølgning (pdf)

Skabelon til grundbudget

Skabelonen til grundbudgettet er en skabelon i word-format, som skal anvendes af institutionerne ved udarbejdelsen af grundbudgetnotater, jf. vejledningerne om koncernfælles og virksomhedernes grundbudgetnotat.

Skabelon til grundbudgetnotat - koncernfælles (docx)

Skabelon til grundbudgetnotat - virksomheder (docx)

Skabelon til udgiftsopfølgninger

Skabelon til udgiftsopfølgning i staten er en skabelon i word-format til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger til Finansministeriet. Heri indgår bl.a. de bokse og tabeller, som ikke kan genereres automatisk fra SKS eller via excel-redskaberne.

Skabelon til udgiftsopfølgning 1-3 i staten (docx)

Skabelon til udgiftsopfølgning 4 i staten (docx)

Excel-redskaber

Prognoseindlæsning:
Dette prognoseindlæsningsark anvendes til indlæsning af grundbudget eller prognoser i SKS. I Vejledning til en systemunderstøttet udgiftsopfølgning findes konkret og udførlig hjælp til, hvordan grundbudget og prognoser indlæses i SKS. 

Prognoseindlæsningsark til indlæsning i SKS (xlsm)

Konverteringsværktøjer til grundbudgetnotater:
Konverteringsværktøjerne er til brug for grundbudgetnotaterne for 2018 og samler og formaterer tabeller og rapporter fra SKS i forbindelse med udarbejdelsen af grundbudgetnotater for 2018. Det er endvidere muligt at overføre tabeller til word direkte ved hjælp af konverteringsværktøjet. Vejledning til at overføre tabeller til word ved hjælp af konverteringsværktøjet findes under konverteringsværktøjsfilerne.

Konverteringsværktøj til grundbudgetnotater - koncernfælles (xlsm)

Konverteringsværktøj til grundbudgetnotater - virksomheder (xlsm)

Vejledning til overførsel af tabeller og figurer (pdf)

Konverteringsværktøj til udgiftsopfølgning:
Konverteringsværktøjet er til brug for fjerde udgiftsopfølgning og samler rapporter fra SKS, danner figurer og formaterer tabeller, der skal anvendes i udgiftsopfølgningen til Finansministeriet. Det er endvidere muligt at eksportere tabeller og figurer til word direkte ved hjælp af konverteringsværktøjet. Vejledning til at eksportere tabeller og figurer til word ved hjælp af konverteringsværktøjet findes under konverteringsværktøjsfilen.  

Konverteringsværktøj til 3. udgiftsopfølgning 2017 (xlsm)

Vejledning til eksport af tabeller og figurer (pdf)

Indtastning af afvigelsesforklaringer:
I Indtastningsdokumentet indtastes afvigelsesforklaringer. 

Indtastningsdokument (xls) 

Tabeller til afvigelser:
Der er udarbejdet excel-redskaber til generering af tabellerne til afvigelsesforklaringer, der skal anvendes i udgiftsopfølgningen. Der er udarbejdet redskaber til hhv. Delloft for driftsudgifter, Delloft for indkomstoverførelser samt for Anlæg. Der kan vælges mellem to versioner alt afhængig af, om brugeren har en 2003 eller 2007/2010 version af Microsoft Office pakken.

Drift: 
2007-version: Tabeller til afvigelser – Delloft for driftsudgifter (xlsx)  
2003-version: Tabeller til afvigelser – Delloft for driftsudgifter (xls)  

Indkomstoverførelser: 
2007-version: Tabeller til afvigelser – Delloft for indkomstoverførsler (xlsx)  
2003-version: Tabeller til afvigelser – Delloft for indkomstoverførsler (xls)  

Anlæg: 
2007-version: Tabeller til afvigelser – Anlæg (xlsx)  
2003-version: Tabeller til afvigelser – Anlæg (xls)