God økonomistyring i staten

En fokuseret dagsorden for den offentlige økonomistyring er nødvendig for at sikre en effektiv ressourceanvendelse i staten. Derfor er der formuleret et målbillede for statslige institutioners økonomistyring. Moderniseringsstyrelsen udarbejder løbende nye initiativer med afsæt i målbilledet.

I 2012 lancerede Moderniseringsstyrelsen de første krav til økonomistyring i staten. Kravene tog udgangspunkt i en kortlægning af økonomistyringen i udvalgte institutioner og i et målbillede for god økonomistyring.

Med initiativerne i forhold til god økonomistyring har Moderniseringsstyrelsen sat sig i spidsen for en fortsat videreudvikling af nye krav og koncepter for god økonomistyring i staten. De statslige institutioner er tæt involveret i arbejdet, blandt andet via følgegrupper med bred deltagelse af departementer og styrelser.

Læs mere om de statslige initiativer

Via menuen til venstre kan du læse mere om de forskellige initiativer, som Moderniseringsstyrelsen har lanceret i forbindelse med arbejdet om at videreudvikling af økonomistyring. Siderne indeholder beskrivelser af både krav og inspiration til statslige institutioners økonomistyring.