God økonomistyring i regioner

Økonomistyring på sygehusene udvikles med afsæt i et fælles målbillede vedtaget af regeringen og Danske Regioner. På disse sider kan du læse mere om, hvad arbejdet omfatter, herunder målbilledet for god økonomistyring på sygehusene samt tidligere og nye indsatser.

Med afsæt i økonomiaftalerne er der iværksat pilotprojekter, der skal støtte udviklingen af økonomistyringen på sygehusene. Indtil videre er der i samarbejde med udvalgte sygehuse og regioner arbejdet i pilotprojekter om periodiserede budgetter og afvigelsesforklaringer samt om anvendelsen af enhedsomkostninger.

Formålet med pilotprojekterne er at understøtte gennemsigtighed i sygehusenes økonomistyring, herunder at give ledelserne det bedste grundlag for at prioritere ressourcerne bedst muligt.

I menuen til venstre kan du læse mere om arbejdet.