Kontaktpersoner

For at understøtte god økonomistyring i den offentlige sektor indgår Moderniseringsstyrelsen løbende i samarbejde med aktører i stat, regioner og kommuner. Nedenfor finder du kontaktpersoner for Moderniseringsstyrelsens forskellige indsatser.

Kontaktpersonerne er inddelt tematisk. Derudover er der til hvert ministerområde tilknyttet en kontaktperson, som styrelser såvel som departementer er velkomne til at kontakte for rådgivning, sparring eller andet.

Hvis ikke du synes, din forespørgsel er dækket af nedenstående temaer, kan du også kontakte os via styring@modst.dk.

Mål- og resultatstyring
Casper Høgh Jacobsen cahoj@modst.dk
Grundbudgetter og udgiftsopfølgninger
Anders Frank andfa@modst.dk
Sammenhængende styring
Jakob Panduro jap@modst.dk
Økonomistyring i regioner
Line Møller Hansen lihan@modst.dk
Økonomistyring i kommuner
Line Møller Hansen lihan@modst.dk
Ledelsesinformation   
Lisbet Tegllund     listg@modst.dk
Bedre anvendelse af administrative systemer   
Asbjørn Tranegaard Andersen      aat@modst.dk
Netværk om styring  
Mathias Amdi Cato Jensen macaj@modst.dk 
Bedre budgettering  
Jakob Panduro jap@modst.dk