God økonomistyring i kommuner

God økonomistyring understøtter en målrettet og effektiv anvendelse af de kommunale ressourcer. God økonomistyring kan give kommunerne øget indsigt i, hvad pengene bruges på, og sikre at politikere og ledere har et bedre grundlag for at foretage prioriteringer og træffe beslutninger om den fremadrettede indsats.

Med afsæt i økonomiaftalerne er der iværksat pilotprojekter, der skal støtte udviklingen af økonomistyringen i kommunerne.

De enkelte indsatser skal understøtte gennemsigtighed i kommunernes økonomistyring, herunder sikre det bedste grundlag for at prioritere ressourcerne bedst muligt.

Du kan læse mere om god økonomistyring i kommunerne i menuen til venstre.