Målbillede for god økonomistyring i den offentlige sektor

For at sikre en effektiv ressourceanvendelse på tværs af den offentlige sektor er der behov for en fokuseret dagsorden for økonomistyring i den offentlige sektor.

For at skabe retning for den fortsatte udvikling af økonomistyringen er der formuleret et konkret målbillede for god økonomistyring i hele den offentlige sektor.

Målbillede for god økonomistyring i den offentlige sektor

Målet er at opnå bedre viden om ressourceudnyttelsen og effektiviteten i opgavevaretagelsen i den offentlige sektor. Hensigten er at opnå denne viden ved at skabe en mere sammenhængende styring, der er baseret på en tættere kobling mellem:

  • Mål- og resultatstyring 
  • Aktivitets- og ressourcestyring 
  • Finansiel styring
En sammenhængende styring kan bidrage til indsigt i forretningen med viden om omkostningerne ved aktiviteterne og indsigt i hvilke aktiviteter, der bidrager til at nå institutionens strategiske målsætninger.

Målet er, at offentlige institutioner opnår bedre viden om, hvad vi får for pengene, og hvor god effektiviteten i opgavevaretagelsen er. Ved at øge gennemsigtigheden i, hvad pengene bruges på, og skabe klarhed over effektivitetsniveauet i opgavevaretagelsen kan bedre økonomistyring bidrage til at frigøre ressourcer og understøtte overholdelsen af udgiftslofterne i både stat, regioner og kommuner.

Læs mere om de sektorspecifikke målbilleder via boksen til højre på siden.