God økonomistyring

God økonomistyring i den offentlige sektor skal understøtte, at der skabes mest mulig værdi af de anvendte ressourcer. God økonomistyring indebærer, at offentlige midler anvendes i overensstemmelse med de politiske beslutninger, og at politikere og ledere har et solidt grundlag for at foretage prioriteringer af fremadrettede indsatser.

Visionen for udviklingen af den offentlige sektors økonomistyring er at skabe en mere sammenhængende styring, der er baseret på en tættere kobling mellem mål- og resultatstyring, aktivitets- og ressourcestyring samt finansiel styring. Dermed handler økonomistyring ikke kun om at følge udviklingen i indtægter og udgifter, men også om at opnå indsigt i, hvad pengene anvendes på, og om man opnår de ønskede mål og effekter. Denne viden skal anvendes aktivt i den løbende opfølgning.  


Anvendelse af relevante benchmarks på tværs i den offentlige sektor eller internt i den enkelte institution kan være en metode til at øge bevidstheden om bedste praksis. Hvor det er relevant, kan benchmarking også komme til anvendelse ved brugen af tidsserier på udvalgte KPI’er (Key Performance Indicators).

I menuen til venstre kan du læse mere om god økonomistyring.