Baggrund og formål

Strammere økonomiske rammer øger behovet for en ny og fokuseret dagsorden for den offentlige økonomistyring. Moderniseringsstyrelsen tager løbende nye initiativer, der skal styrke de offentlige institutioners økonomistyring.

Arbejdet tager afsæt i et ambitiøst målbillede for god økonomistyring i hele den offentlige sektor i 2020. Det er målet at opnå bedre viden om, hvad vi i den offentlige sektor får for pengene, og hvor god effektiviteten i vores opgavevaretagelse er. Det er ambitionen at styrke grundlaget for, at regeringen og offentlige ledere kan foretage klare prioriteringer på et oplyst grundlag.

Læs regeringens målbillede for god økonomistyring fra 'Danmark i arbejde – udfordringer for dansk økonomi mod 2020' her (pdf)

Økonomistyring i staten

I 2012 lancerede Moderniseringsstyrelsen de første krav til god økonomistyring i staten. Med initiativet har Moderniseringsstyrelsen sat sig i spidsen for en fortsat videreudvikling af nye krav og koncepter for god økonomistyring i staten. De statslige institutioner er tæt involveret i arbejdet, blandt andet via to følgegrupper med bred deltagelse af departementer og styrelser.

Kravene i staten har tre overordnede fokusområder:

  • Fokus på budgetgennemsigtighed og et klart grundlag for budget- og regnskabsopfølgninger gennem et fælles talgrundlag
  • Fokus på en fast kobling mellem styring af ressourcer og aktiviteter gennem afvigelsesforklaringer
  • Tydeliggørelse af departementernes rolle i den tværgående koncernstyring

Find kravene til økonomistyring i staten her 

Arbejdet med at sikre god økonomistyring i staten fortsætter i de kommende år.

Afsættet for indsatsen er blandt andet erfaringerne fra analyser af økonomistyringen i 12 statslige institutioner i efteråret 2011.

Læs sammenfatningerne af analyserne i staten her

Økonomistyring i kommuner og regioner

I aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 er der opstillet målbilleder for god økonomistyring i kommuner og på sygehuse. Samtidig er der aftalt en række initiativer, der skal understøtte implementeringen af målbillederne.

Læs mere om arbejdet med at styrke økonomistyringen i kommuner og regioner her.

Økonomistyringen i 10 kommuner og på 8 sygehuse blev kortlagt og analyseret af eksterne konsulenter i efteråret 2012.

Læs mere om analyserne af kommunerne og sygehusene her.