Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

God økonomistyring

25.09.2015

Offentlige institutioner i stat, regioner og kommuner skal levere resultater for borgere og virksomheder i overensstemmelse med de politiske målsætninger. Samtidig skal offentlige institutioner arbejde aktivt med at skabe gennemsigtighed i ressourceforbruget og opgavevaretagelse og anskue styringen helhedsorienteret.

 

Læs mere om god økonomistyring i den offentlige sektor

Målbilledet

25.09.2015

God økonomistyring er afgørende for en målrettet og effektiv anvendelse af de offentlige ressourcer. For at skabe retning for den fortsatte udvikling af økonomistyringen er der formuleret et konkret målbillede for god økonomistyring i hele den offentlige sektor.

 

Læs mere om målbilledet for god økonomistyring i den offentlige sektor

Kontaktpersoner

25.09.2015

Moderniseringsstyrelsen understøtter løbende de offentlige institutioners arbejde med at forbedre økonomistyringen.

 

Læs mere om kontaktpersoner for Moderniseringsstyrelsens forskellige indsatser

Links til den statslige økonomistyring

Sammenhængende styring

Moderniseringsstyrelsen har lanceret et nyt krav og vejledningsmateriale til økonomistyring i staten. Hensigten med det nye krav og materiale er, at statslige institutioner kan få bedre viden om ressourceanvendelsen.

Følg implementeringen af sammenhængende styring

Cirkulære og vejledninger

Den statslige økonomistyring er understøttet af en række cirkulærer og vejledninger.

Find cirkulærer og vejledninger, der beskriver regler for den statslige økonomistyring